Szukaj
Menu Menu
Konto Konto
Nordstar
Ulubione Ulubione
0
Koszyk
0
Koszyk
Szukaj
Menu Menu
Kontakt Kontakt
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

RĘKAWICE ROBOCZE

91 Produktów
RĘKAWICE ROBOCZE DIAR BIAŁE POWLEKANE POLIURETANEM
Netto:
1,62 PLN
Brutto:
1,99 PLN

RĘKAWICE ROBOCZE DIAR BIAŁE POWLEKANE POLIURETANEM

• Dostępny
Dodano do koszyka
Dodano do ulubionych
Usunięto z ulubionych

Rękawiczki robocze i ochronne - ochrona rąk przed różnymi zagrożeniami

Podczas aktywności zawodowej, pracownicy mogą mieć do czynienia z różnego rodzaju zagrożeniami o niskim, średnim lub wysokim poziomie ryzyka. Podstawowe wymagania stawiane przez europejskie przepisy określa norma EN 420:2003+A1:2009 - Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badań.

W zależności od poziomu ochrony ŚOI - Środek Ochrony Indywidualnej może być klasyfikowany jako I, II lub III kategorii. Szczegółowe badania i opisy właściwości pozwalają na optymalny dobór rękawic. Poniżej podajemy najczęściej stosowane normy

 • EN 388:2016+A1:2018 Rękawice ochronne, zabezpieczające przed urazami mechanicznymi, gdzie symbole w nawiasie (abcdef) oznaczają i przyjmują wartości w przedziale:
  a - ścieranie (0-4)
  b - przecięcie (0-5)
  c - rozdarcie (0-4)
  d - przekłucie (0-4)
  f - przecięcie (TDM) wg EN ISO 13997:1999 (A-F)
  F - uderzenie (P)
  * x - nie testowane
 • EN ISO 374-1:2016 Typ A - Rękawice chroniące przed wysokim ryzykiem chemicznym | Symbole w postaci kodów literowych (UVWXYZ) oznaczają kody literowe poszczególnych substancji opisanych w normie EN374
  A - Metanol | Alkohol pierwszorzędowy
  B - Aceton| Keton
  C - Acetonitryl | Nitryle
  D - Dwuchlorometan | chlorowane węglowodory
  E - Dwusiarczek węgla | Związek organiczny zawierający siarkę
  F - Toluen | Węglowodory aromatyczne
  G - Dwuetyloamina | Amina
  H - Czterowodorofuran | Eter heterocykliczny
  I - Octan etylu | Ester
  J - n-heptan | Węglowodory nasycony
  K - wodorotlenek sodu 40% | Zasada nieorganiczna
  L - Kwas siarkowy 96% | Nieorganiczny kwas mineralny
  M - Kwas azotowy 65% | Nieorganiczne kwasy mineralny utlen.
  N - Kwas octowy 99% | Kwas organiczny
  O - Roztwór amoniaku 25% | Zasada organiczna
  P - Nadtlenek wodoru 30% | Nadtlenki
  S - Kwas fluorowodorowy 40% | Nieorganiczny kwas mineralny
  T - Formaldehyd 37% | Nieorganiczny minerał Aldehyd

 • EN ISO 374-1:2016 Typ B - Rękawice chroniące przed średnim ryzykiem chemicznym | Symbole w postaci kodów literowych (XYZ) oznaczają kody literowe poszczególnych substancji opisanych w normie EN374

 • EN ISO 374-1:2016 Typ C - Rękawice chroniące przed niskim ryzykiem chemicznym

 • EN ISO 374-5:2016 - Ochrona przed niebezpiecznymi mikroorganizmami
  Odporność na bakterie i grzyby
  Odporność na wirusy

 • EN 407:2004 - Rękawice ochronne, zabezpieczające przed urazami termicznymi, płomieniem, odpryskami stopionego metalu, gdzie symbole w nawiasie (abcdef) oznaczają i przyjmują wartości w przedziale:
  a - kontakt z ogniem (1-4)
  b - kontakt z gorącym przedmiotem (1-4)
  c - działanie ciepła konwekcyjnego (1-4)
  d - promieniowanie cieplne (1-4)
  e - drobne odpryski stopionego metalu (1-4)
  f - duże odpryski płynnego metalu (1-4)
  * x - nie testowane

 • EN 511:2006 - Rękawice ochronne, zabezpieczające przed wpływem niskich temperatur, gdzie symbole w nawiasie (abc) oznaczają i przyjmują wartości w przedziale:
  a - Odporność na zimno konwekcyjne (0 do 4)
  b - Odporność na zimno kontaktowe (0 do 4)
  c - Nieprzepuszczalność wody (0 lub 1)
  * x - nie testowane

 • EN 12477+A1:2005 TYP A - Rękawice do ręcznego spawania metali, cięcia i technik pokrewnych, dla innych procesów spawalniczych

 • EN 12477+A1:2005 TYP B - Rękawice spawalnicze do ręcznego spawania metali, cięcia i technik pokrewnych, wymagających zręczności i wyczucia

 • EN 16350 - Rękawice ochronne właściwości elektrostatyczne, właściwości i metoda badań. Dotyczy wymagań dla rękawic używanych w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX)

Należy pamiętać, że wybór rękawic musi być dokonany zgodnie z wymogami konkretnego miejsca pracy, rodzajem zagrożenia i odpowiednimi warunkami środowiskowymi. Pracodawca jest odpowiedzialny za wybór właściwego PSA. Dlatego konieczne jest sprawdzenie przydatności rękawiczek do potrzeb przed użyciem. Zaleca się, aby wyboru ochronnych rękawic roboczych dokonał uprawniony inspektor BHP, szczególnie przy pracach o średnim i wysokim poziomie ryzyka o nieodwracalnych skutkach.

 • Co opisuje deklaracja zgodności CE?
  Rękawice stanowią element sprzętu ochrony indywidualnej (ŚOI)
  Znak CE potwierdza, że produkt spełnia aktualnie obowiązujące wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425 i 89/686/EEC
  Produkt wyprodukowano zgodnie z załącznikiem XVII europejskiego rozporządzenia REACH 1907/2006
  Nie zawiera żadnych substancji niebezpiecznych w stężeniu wymagającym ujawnienia
 • Określa warunki i długość przechowywania: wynosi co najmniej X lat od daty produkcji, w oryginalnych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu, poza zasięgiem chemikaliów i ich oparów, światła słonecznego i promieni UV
Rozwiń opis Zwiń opis
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl